Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://eston24.pl jest Firma Handlowa Eston Andrzej Szumliński z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyski, os. Pułanki 12, o numerze NIP 661-100-13-39.
 2. Administrator gromadzi dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Klientów Sklepu Internetowego podczas rejestracji lub składania zamówienia. W celach technicznych oraz dla bezpieczeństwa Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak np. adres IP, data i godzina wywołania, ilość przesyłanych danych. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przetwarzamy na podstawie zawartej Umowy sprzedaży:
  • w w celu realizacji Umowy sprzedaży, 
  • do prowadzenia procesów reklamacyjnych,
  • w celu udostępnienia funkcjonalności konta, 
  • do prowadzenia polityki rabatowej.
 3. Dane osobowe przez nas przechowywane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W celu ochrony danych osobowych, znajdujących się w naszym posiadaniu, dbamy o administracyjne i techniczne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym ich ujawnieniem i wykorzystaniem. 
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów zewnętrznym firmom realizującym dostawy zamówienia, realizację płatności oraz badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym:
  • DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, o kapitale zakładowym 228.604.000,00 złotych, posiadającym NIP:526-02-04-110, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email.
  • Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11.558.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 6793087624, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email.
  • Operatorowi IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (al. Piastów, 70-064 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325245, posiadająca numer NIP 8522470967 oraz numer REGON 32014770600000, będącą podmiotem świadczącym usługi płatnicze oraz prowadzącą platformę Sklepu Internetowego. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności oraz prowadzenia platformy Sklepu internetowego oraz realizacji zamówień.
  • Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących. Dane są przekazywane za uprzednią świadomą zgodą klienta wyrażoną w toku procesu zakupowego.
 6. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) jako narzędzia do analityki internetowej.
 7. Administrator używa technologii retargetingu, w ramach której korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują na naszej stronie pliki cookie. Te firmy to:
  • Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/  
  • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez witrynę w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki Cookies wykorzystywane przez witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane są zbierane przez Witrynę podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Następujące dane osobowe będą zbierane za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. nazwisko i imię,
2. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
3. adres poczty elektronicznej,
4. numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie ma obowiązku podawania danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Eston24.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nie będziemy prosić Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób można korzystać z przysługujących praw?

Po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła, macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub pojawią się inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem podanym w danych kontaktowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych. Prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do poprawy błędów lub aktualizacji.
Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem podanym w danych kontaktowych.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Eston24.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Eston24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem podanym w danych kontaktowych.

Podawanie danych osobowych, które sa oznaczone jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w Witrynie oraz w celu realizacji zamówień / korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu. Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel. Siedziba znajduję się w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Pułanki 12, NIP 661-100-13-39.

Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.
pixel